• Å ta MC-førerkort

    Posted on September 28th, 2014 Dr. Mabelle Runolfsson No comments

    For å øvelseskjøre med MC i klasse A1 (lett motorsykkel), må man være fylt 15 år. Man må også ha fullført trafikalt grunnkurs eller ha førerkort i en annen klasse. Trafikalt grunnkurs skal gi elevene en forståelse for trafikk og er utgangspunktet for resten av opplæringen. Dersom man tar trafikalt grunnkurs på skolen, kan man ta det i 10. klasse, selv om man enda ikke har fylt 15 år.For å øvelseskjøre med mellomtung motorsykkel (klasse A2), må man være 16 år. Også her må man ha gjennomført trafikalt grunnkurs, eller ha førerkort i en annen klasse. For å øvelseskjøre med tung motorsykkel (klasse A), må man være fylt 22 år, eller ha førerkort klasse A2. Trafikalt grunnkurs må være gjennomført dersom man ikke har førerkort i en annen klasse. Man trenger ikke trafikalt grunnkurs dersom man er over 25 år eller har førerkort fra før, men førere over 25 år må likevel gjennom mørkekjøring og førstehjelpskurs før de kan kjøre opp.